Sekulární františkáni na Jesenicku

V roce 1899 vzniklo na území jesenického děkanátu bratrské společenství sekulárních františkánů, které mělo celkem 214 členů a a působilo zde až do začátku II. sv. Války. Spojovalo bratry a sestry jak z Jesenicka, tak i Zlatohorska, Javornicka, Vidnavska a dokonce i nynějších polských Głuchołaz. Po válce se už společenství neobnovilo.

Snad díky působení řeholních sester internovaných v Bílé Vodě v období komunismu vzniklo ale společenství v Bílé Vodě, které ovšem postupně ztratilo členy a bylo zrušeno.

V současnosti je nás zde několik františkánských terciářů (velká část z místního bratrského společenství Šumperk), kteří stojíme o společné setkávání.

Srdečně uvítám další zájemce o františkánskou spiritualitu.

Případné aktuality od jesenických terciářů najdete v aktualitách (tohoto) webu šumperského společenství

Kontakt na jesenické členy místního bratrského společenství SFŘ Šumperk

e-mail: jesenik (zavináč) terciari.cz
Místo (zavináč) doplňte @